Ordinær Generalforsamling

I Røde Kors Huset, Algade 43D, 4760 Vordingborg

Onsdag 20. marts 2024 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00 Stegt flæsk m/persillesovs, dette kræver tilmelding på link i højre side, eller send mail til formand@vfs.dk
Senest 15/3-2024

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 6/03-2024

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for 2024 og 2025
 7. Valg i henhold til vedtægternes § 8
 8. Kasserer på valg Knud Erik Vinther (2 år)
 9. Bestyrelsesmedlem på valg Torben Madstrøm (2 år)
 10. Bestyrelsessuppleant på valg Niels Andersen (1 år)
 11. Revisor på valg Jørgen Hansen (1 år)
 12. Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 13. Revisorsuppleant på valg Marianne Jensen (1 år)

  Eventuelt

Indkaldelsen, regnskab og budget kommer på hjemmesiden, www.vfs.dk  

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Spisning

Tilmelding Spisning
Tilmeldingen er overstået

Sted

Røde Kors Huset
Algade 43D
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand