Bestyrelsens Blå Bog

Velkommen til Vordingborg Firma Sports Blå Bog

Vordingborg Firma Sport blev Stiftet d. 29. marts 1976VFS Logo Farvet

 

Oversigt over bestyrelsesposter siden 1976

  • Formand:

29-03-1976 - Per Garder
31-03-1982 - Poul Erik Christensen
15-03-1983 - Poul Pedersen
16-04-1986 - Ole Beier
11-10-1989 - Ingolf Petersen

  • Næstformand:

29-03-1976 - Erik Jacobsen
03-03-1981 - Poul Erik Christensen
15-03-1983 - Ole Beier
16-04-1986 - Ingolf Petersen
19-03-1990 - Mogens Jakobsen
12-03-2015 - Lone Christiansen

  • Kasserer:

29-03-1976 - Poul Mortensen
21-03-2002 - John Juul
14-03-2018 - Knud Erik Vinther

  • Sekretær:

29-03-1976 - Jørgen Cederby
02-03-1977 - Poul Erik Christensen
05-03-1979 - Børge Moeslund
31-03-1982 - Bjarne Jensen
29-03-1984 - Jan Vestergaard
16-04-1985 - Birgit Kristiansen
28-03-1996 - Elin Mortensen

  • Bestyrelsesmedlem:

28-03-2012 - Lone Christiansen
13-03-2013 - Erik Pedersen
12-03-2015 - Henrik Wesselhoff Jørgensen
09-03-2016 - Niels Andersen
14-03-2018 - Torben Madstrøm
26-05-2021 - Kirsten Madstrøm

  

Nuværende Idræt/aktivitets kontaktpersoner

Ingolf Petersen
15-03-1983 - Badminton
27-03-1985 - Løbe Touren
16-04-1986 - Næstformand 11-10-1989 - overtog formandsposten
19-03-1990 - Formand
29-03-1995 - Bowling
16-04-2011 - Årets Firmaidrætsleder 2010
28-03-2012 - Seniormotion
01-09-2021 - Motionsfloorball

Mogens Jakobsen
27-03-1985 - Billard
16-04-1986 - Dart
19-03-1990 - Næstformand - 12-03-2015

Inge Lehm
21-03-2007 - Bridge

Lone Christiansen
28-03-2012 - Bestyrelsesmedlem
12-03-2015 - Næstformand
01-09-2021 - Motionsfloorball

Hans Otto Nielsen
26-03-2014 - Radioamatørerne

Henrik Wesselhoff Jørgensen
12-03-2015 - Bestyrelsesmedlem
26-05-2021 - Bestyrelsessuppleant

Torben Madstrøm
14-03-2018 - Bestyrelsesmedlem 

Kenneth Nielsson
27-03-2019 - Skydeudvalgsformand

Kirsten Madstrøm
26-05-2021 - Bestyrelsesmedlem
01-09-2021 - Motionsfloorball

 

Afgående bestyrelsesmedlemmer efter 2007

Erik Mortensen 01-09-1999 Bridge - 31-03-2007
Anette Sørensen 04-03-2004 FU Suppleant - 01-06-2007
Wilhelm Johansson 13-03-2006 Dart - 26-03-2008
Elin Mortensen 28-03-1996 Sekretær - 28-03-2012
Marianne Petersen 29-03-1995 - Bowling - 18-08-2012
Per Fenger 13-03-2013 - Bestyrelses suppleant, 26-03-2014
Erik Pedersen 26-03-2008 - Bestyrelses suppleant, 13-03-2013 - Bestyrelsesmedlem - 12-03-2015
Annelise Hansen 12-03-2015 - Bestyrelsesmedlem - 06-12-2015
Brian Mogensen 26-03-2008 - Fodbold inde 09-03-2016
Poul Erik Jensen 21-03-2007 - Radioamatørerne - 26-03-2014 - Petanque 09-03-2016
Niels Andersen 26-03-2014 - Bestyrelses suppleant - 09-03-2016 - Bestyrelsesmedlem - 14-03-2018
John Juul 29-03-1999 - Bestyrelsesmedlem - 21-03-2002 - Kasserer - 14-03-2018
Kim Nielsen, 21-03-2007 - Fodbold ude, 09-03-2016 - Bestyrelses suppleant - 26-05-2021
Kurt Kristiansen, 02-03-1977 - Skydning, 21-03-2002 - Bestyrelsesmedlem, 23-03-2011 - Bestyrelsesmedlem & Skydeudvalgsformand, 13-03-2013 - Skydeudvalgsformand - 27-03-2019

 

Til toppen