Ordinær Generalforsamling

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 26. august 2020 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00, Stegt flæsk m. persillesovs, kræver tilmelding her til højere på siden 

Eller på mail: formand@vfs.dk Senest 19/8

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. august 2020

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budgettet for 2020 og 2021
 7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8
 8. Kasserer på valg Knud Erik Vinther (2 år)
 9. Bestyrelsesmedlem på valg Torben Madstrøm (2 år)
 10. Bestyrelsessuppleant på valg Kim Nielsen (1 år)
 11. Revisor på valg Steen K. Jensen (1 år)
 12. Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 13. Revisorsuppleant på valg Kirsten Madstrøm (1 år)
 14. Eventuelt

Tilmelding til spisning kl. 18:00 i højre side øverst

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Tilmeld Spisning

Stegt Flæsk m. persillesovs
Tilmeldingen er overstået

Sted

Vordingborg Handicap Idræt
Kastrup Skole
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand