Ordinær Generalforsamling

Onsdag 26-05-2021 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00 Stegt Flæsk m/persillesovs, dette kræver tilmelding på mail: formand@vfs.dk senest 22/5-2021, hvis Coronareglerne tillader det. 

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 12-05-2021

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for 2021 og 2022
 7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8
 • Formand på valg Ingolf Petersen (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem på valg Lone Christiansen (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem på valg Henrik W. Jørgensen (2 år)
 • Bestyrelses suppleant på valg Kim Nielsen (1 år) ønsker ikke genvalg
 • Revisor på valg Mie Nielsson (1 år)
 • Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 • Revisor suppleant på valg Kirsten Madstrøm (1 år)

       8. Eventuelt

 
Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Sted

Vordingborg Handicap Idræt
Kastrup Skole
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand