Ordinær Generalforsamling

Udsat til vi igen må mødes på grund af Covid 19

Onsdag ??. ???? 2021 kl. 19:00

Spisning:

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den ??-??-2021

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for 2021 og 2022
 7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8
 • Formand på valg Ingolf Petersen (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem på valg Lone Christiansen (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem på valg Henrik W. Jørgensen (2 år)
 • Bestyrelses suppleant på valg Kim Nielsen (1 år) ønsker ikke genvalg
 • Revisor på valg Mie Nielsson (1 år)
 • Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 • Revisor suppleant på valg Kirsten Madstrøm (1 år)
 1. Eventuelt

 
Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Sted

Aktivitetshuset
Præstegårdsvej 11
4760 Vordingborg

Kontaktperson

Ingolf Petersen

Formand
Tlf.: 40 81 08 44
E-mail: formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Handelsbetingelser

Vordingborg Firma Sport

Præstegaardsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf. 40 81 08 44
www.vfs.dk  - formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Handelsbetingelser