Ordinær Generalforsamling

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 29. marts 2023 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00 Stegt flæsk m/persillesovs, dette kræver tilmelding på mail: formand@vfs.dk senest 22/3-2023.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15-03-2023

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for 2023 og 2024
 7. Valg i henhold til vedtægternes § 8
 8. Formand på valg Ingolf Petersen (2 år)
 9. Bestyrelsesmedlem på valg Kirsten Madstrøm (2 år)
 10. Skydeudvalg på valg Kenneth Nielsson (år)
 11. Bestyrelsessuppleant på valg Henrik W. Jørgensen (1 år) ønsker ikke genvalg
 12. Revisor på valg Mie Nielsson (1 år)
 13. Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 14. Revisorsuppleant på valg Jørgen Hansen (1 år)
 1. Eventuelt

Indkaldelsen, regnskab og budget kommer på hjemmesiden når det er klar i hjøre side øverst.

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Sted

Vordingborg Handicap Idræt
Kastrup Skole
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand