Ordinær generalforsamling

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 23.03.2022 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00 Stegt flæsk m/persillesovs, dette kræver tilmelding på mail: formand@vfs.dk senest 19/3-2022, eller send svar på denne mail.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 09-03-2022

Dagsorden:

 1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for 2022 og 2023
 7. Valg i henhold til vedtægternes § 8
 8. Kasserer på valg Knud Erik Vinther (2 år)
 9. Bestyrelsesmedlem på valg Torben Madstrøm (2 år)
 10. Bestyrelsessuppleant på valg Henrik W. Jørgensen (1 år)
 11. Revisor på valg Mie Nielsson (1 år)
 12. Revisor på valg Hilmer Ringer (1 år)
 13. Revisorsuppleant på valg Karsten Christiansen (1 år)
 1. Eventuelt

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

 

Sted

Vordingborg Handicap Idræt
Kastrup Skole
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand