BK Pokalen

Pokalen skænket af Birgit og Kurt Kristiansen

Pokal er evigt vandrende og uddeles hvert år på Vordingborg Firma Sports Generalforsamling. (før 2004 Repræsentantskabsmøde) første gang uddelt i 1990.

Pokalen tildeles for et år af gangen til et medlem af Vordingborg Firma Sport, som har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten.

Indstilling af emner kan foretages af alle medlemmer under Vordingborg Firma Sport.

Indstillingerne skal være Vordingborg Firma Sport i hænde senest 1. marts.

Der nedsættes et 3 mands udvalg til varetagelse af udvælgelsen, 2 kontaktpersoner fra Aktiviteterne/idrætsafdelingerne under Vordingborg Firma Sport, samt 1 person fra pokalgiverne.

Ved overtagelsen skal pokalen være graveret med modtagerens navn og pokalen skal ledsages af en erindringsskrivelse for eksempel et diplom.

Modtageren har det fulde ansvar for pokalen så længe den er i modtagerens besiddelse.

Pokalen tilbageleveres Vordingborg Firma Sport senest førstkommende 1. marts efter modtagelsen.

 

Birgit & Kurt Kristiansen

 

Proportioner som pdf.fil 

 

Modtagere af BK Pokalen

2013 Keld Petersen, Skydning
2012 Lisbeth Kristiansen, Skydning
2004 Wilhelm Johansson, Dart
2002 Erik E. Mortensen, Bridge
2000 Mogens Jakobsen, Billard
1999 Steen K. Jensen, Fodbold
1996 John H. Jensen (Juul) Holger Danske
1993 Mogens Jakobsen, Billard
1992 Steen B. Jensen, Okserne
1991 Kurt Kristiansen, Skydning
1990 Steen Jensen, MD Foods