Ekstraordinær Generalforsamling

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Tirsdag 24.05.2022 kl. 19:00

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10-05-2022

Dagsorden:

  1. Godkendelse af fremmødte medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Oplæg/beretning fra bestyrelsen
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Beslutning om bestyrelsens accept til salg af Aktivitetshuset, Præstegårdsvej 11.
  6. Eventuelt

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Dokumenter:

Beretning

Sted

Vordingborg Handicap Idræt
Kastrup Skole
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Formand