Generalforsamling 2019

Indbydelse.pdf.fil

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 27. marts 2019 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00, Gammeldags oksesteg, dette kræver tilmelding senest 21/3, tilmelding nederst på siden.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. marts 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af fremmødte medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Beretning fra bestyrelsen - Beretning.pdf

4. Forelæggelse af revideret regnskab - Regnskab.pdf

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget for 2019 og 2020 - Budget 2019-2020.pdf

7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8

a. Formand                        på valg Ingolf Petersen (2 år)             

b. Bestyrelsesmedlem         på valg Lone Christiansen (2 år)       

c. Bestyrelsesmedlem         på valg Henrik W. Jørgensen (2 år)   

d. Skydeudvalgsformand     på valg Kurt Kristiansen (2 år)           ønsker ikke genvalg

e. Bestyrelsessuppleant       på valg Kim Nielsen (1 år)                  

f. 1. Revisor        på valg Steen K. Jensen (1 år)

g. 2. Revisor       på valg Hilmer Ringer (1 år)

h. Revisorsuppleant             på valg Kirsten Madstrøm (1 år)        

8. Eventuelt:

 

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

Tilmelding 2019
Tilmeldingen er overstået

CVR: 29669198
Handelsbetingelser

Vordingborg Firma Sport

Præstegaardsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf. 40 81 08 44
www.vfs.dk  - formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Handelsbetingelser