Foreningspolitik

Vordingborg Firma Sport har lavet en Foreningspolitik som alle kan læse herunder, eller på denne pdf.fil

 

Rekrutteringsstrategi og politik

Vordingborg Firma Sport 

Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport

Hvorfor er du frivillig leder?

Fordi det er sjovt, og jeg er sammen med andre, der er gang i!

Hvorfor er du ikke frivillig leder?

Fordi jeg aldrig er blevet spurgt! 

Udarbejdet - 25-02-2015

 

Formål og baggrund

Vordingborg Firma Sport rekrutteringspolitik skal sikre en kvalificeret og engageret stab af ledere, udvalgsmedlemmer, kontaktpersoner, hjælpere og instruktører, som sikrer en forsat udvikling og drift af Vordingborg Firma Sport.

Strategien og politikkerne, som henvender sig til bestyrelse, udvalg, kontaktpersoner og ledere, skal hjælpe med at rekruttere og fastholde nuværende og kommende ledere.

Bestyrelsens forventninger

 • At bestyrelsen og udvalgene rekrutterer ledere og hjælpere til deres udvalg
 • At du, når du stopper, meddeler det I god tid, før du forlader posten At der ligger en funktionsbeskrivelse på alle større opgaver og funktioner i VFS
 • At sikre nye ledere en informativ og positiv introduktion til foreningen
 • At fastholde og udvikle Vordingborg Firma Sports ledere og hjælpere 

Strategien indeholder Rekrutteringsstrategi og –politik samt lederplejepolitik

Bagerst finder I (bilag) spørgsmål og hjælp til, hvilke overvejelser I kan gøre jer, før I rekrutterer samt spørgsmål og hjælp til, hvordan I henvender jer.

 

Nye ledere – rekruttering, involvering og introduktion

Rekruttering foregår hver dag - hele året!

Start i god tid, når I ved en post bliver ledig. Inddrag medlemmer, spillere, venner og arbejdskammerater til små, sjove og måske udfordrende opgaver. Bed løbende om hjælp til ad hoc opgaver og lad dem af denne vej lære foreningen at kende.

Hvor finder vi kandidaten?

Tænk på både interne og eksterne netværk: Arbejdspladsen, personligt netværk, aktivitetsmedlemmer, Landskredsens lokale medlemmer og samarbejdspartnere.

Ønsker vi nye typer af ledere? Hvad kan vi gøre for at få dem ind i vores forening?

Tag ud på aktivitetsstederne og i hallerne og spørg medlemmerne

… andre muligheder er via

Hvem kontakter kandidaten?

Primært er det en fra eget udvalg, der kontakter, sekundært bestyrelsen.

Når I har fundet potentielle kandidater, så stil spørgsmålene…

Hvilke kvalifikationer skal opfyldes, for at løse den pågældende opgave?

Hvem i udvalget henvender sig til kandidaten?

Overvej ”Hvem er god til at tale med andre”,Er der en, der kender vedkommende”, ”Hvem kan uddybe opgaven/jobbet over for kandidaten”, Kan jeg svare på de eventulle spørgsmål, jeg vil blive stillet af vedkommende – og ”Hvad har jeg mandat til”? Det er nogle af de spørgsmål, I bør stille jer selv, før I henvender jer.

Personen bør informeres om, hvorfor I netop spørger ham. Hvad er det, I mener han kan, som gør, at I kan bruge ham.

Lav en skriftlig plan for hvordan og hvem, der introducerer den nye leder til sin opgave. Ansvarlig er det udvalg eller bestyrelse, der rekrutteres til.

 

Råd og fif ved rekruttering

Personlig henvendelse er altid at foretrække!

Synliggørelse af budskabet via mange kanaler er vigtigt. Der kan rekrutteres ved at lave målrettede opslag på Facebook eller via annoncer/flyer, der beskriver opgaven.

Har personen ikke alle kvalifikationerne, så tilbyd kursus/personlig hjælp, for at kandidaten kan erhverve sig de faglige kvalifikationer.

 • Giv facts om udvalget/opgaven
 • Hvad laver udvalget?

 • Hvem er med i udvalget?

 • Der bør foreligge en skriftlig oversigt over, hvilke opgaver som løftes af bestyrelsen og andre. Der bør være en årskalender/sæsonplan for udvalgets aktiviteter.

 • Skønnet antal møder, opgaver mv.

 

Vordingborg Firma Sports overdragelsesplan indeholder

 • Overdragelsesforretning – hvornår og af hvem?
 • Brug for en mentor?
 • Hvad er der af hjælpere? Hvem kan den nye leder kontakte 24 timer i døgnet?
 • Præsentation af Vordingborg Firma Sport (administrationen, bestyrelse, udvalg, etc.). Bestyrelsen, giver en præsentation af foreningen v/ personligt møde

”Lederpakke”

Specifikt om udvalget og opgaven og generelt om Vordingborg Firma Sport.

Præsentation af hjemmesiden med relevante oplysninger så som vedtægter, telefonlister, adresselister m.v.

 

Lederplejepolitik for Vordingborg Firma Sport

Hvad tilbyder vi vores frivillige ledere?  

 • Gode rammer – en frivillig forening professionelt styret

 • Mulighedernes startsted - plads for udvikling og drømme

 • Relevante kurser/uddannelse betales af foreningen efter aftale

 • Omkostnings- og/eller kørselsgodtgørelse efter aftale

 • Vi har en frivilligansvarlig, som forkæler vores ledere J

 • Sociale arrangementer

 • IT-udstyr stilles til rådighed efter aftale

 • Vores økonomiansvarlige sørger for det meste administrative arbejde

 • Support/konsulentbistand fra Dansk Firmaidrætsforbund

Del jeres gode historier med hinanden i VFS!

 

I Vordingborg Firma Sport vil vi pleje- og fastholde vores ledere 

 • Vi sikrer os, at nye ledere får en god og positiv start i foreningen. Vi er bevidste om, at det er vigtigt, at alle gør sig overvejelser om, hvordan nye ledere og instruktører bedst introduceres og involveres til deres opgaver. 

 • Vi vil hjælpe og støtte med løsninger af opgaver. 

 • Vi husker at rose og anerkende vores frivillige ledere - nye som gamle! 

 • Vi vil være opmærksomme på, når der er nye ledere i udvalget/bestyrelsen. De har ikke samme baggrundsviden og indsigt i foreningen, som vi andre. 

 • Vi sikrer, at der er mindst en fast person, der det første år er kontaktperson/mentor for den nye leder. Kontaktpersonen ringer/mailer jævnligt uopfordret til den nye leder den første sæson, hvis det er OK med vedkommende. 

 • Vi evaluerer med den nye frivillige, så der er afsat tid til at tale om opgaverne og personens oplevelse af at være frivillig i foreningen. Første gang efter 2 måneder og derefter mindst 2 gange til efter henholdsvis ½ og 1 års virke i foreningen. Evalueringen sker med én fra FU og én fra det respektive område, hvor den frivillige virker. 

 • Vi har en frivilligansvarlig, som står for sociale arrangementer, forkæler og står for at a jour føre Vordingborg Firma Sports ressourcebank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVR: 29669198
Handelsbetingelser

Vordingborg Firma Sport

Præstegaardsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf. 40 81 08 44
www.vfs.dk  - formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Handelsbetingelser