Årshjul for Vordingborg Firma Sport 2022

Måned:

Dato-tid

Emner

Ansvarlig

Januar

15. kl. 13:00

Bowlingstævne som nedrykket 300 serie

Bowling

Januar

12. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde, Generalforsamling hvem er på valg/ønsker ikke valg til bestyrelsen, forevisning af årsregnskab for 2021

Formanden

Januar

30. Senest

Indberette Idrætsgrentilskud til Dansk Firmaidræt

Medlemsregistrering til CFR

Formanden

Februar

1/2 & 1/3

Indkaldelse til generalforsamling, i nyhedsbrev februar og marts måned

Formanden

Februar

19. kl. 13:00

Bowlingstævne som Ninetap

Bowling

Februar

15. senest

Ansøgninger om brug af kommunens haller/lokaler

Formanden

Marts

9. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde med kontaktpersonerne, Generalforsamling, op føling på evt. valg og indsendte forslag, sommerens aktiviteter

Formanden

Marts

26. kl. 13:00

Bowlingstævne Bymesterskab 2022

Bowling

Marts

23. kl. 18:00

Spisning kl. 18:00 generalforsamling kl. 19:00
Beretning fra bestyrelsen. Valg af kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, alle 2 år.

1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle 1 år

Formanden

April

. kl. 17:30

Regionsmøde i Næstved

Formanden

April

23. 10:00

Formandsmøde i Nyborg

Formanden

Maj

. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde – eventuelt nye Vinteraktiviteter

Formanden

August

. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde kontaktpersoner – Vinteraktiviteter – nye tiltag

Formanden

Oktober

. kl. 18:00

Landsdelsmøde i Køge

Formanden

November

. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde, Mødedatoer + Generalforsamling for 2022, drøfter aktiviteter, kontingent m.m. for 2022

Formanden

December

04. kl. 10:00

Julemærkemarchen i Vordingborg

Bestyrelsen