Julestævne Bowling 2019

Single med juledoublerier    

Lørdag d. 30. november - start kl. 13:00 - Indbydelsen.pdf

Sted: VordingBowl, Næstvedsvej 42, Vordingborg

Vordingborg Firma Sports bowlingafdeling, tilbyder alle at deltage i julestævnet i single.

Vi afholder julestævnet i single som opdeles efter snit, der ud over laver vi lidt julerier, vi laver lodtrækning om banefordelingen, hver bane bliver automatisk et hold, hvert hold lægges resultaterne sammen og vi uddeler præmier til nr. 1 og 2 samt 5-10-15 osv.

Singlerne deles op efter snit, i 2 eller 3 rækker alt efter tilmeldings antallet.

Julestævnet spilles med 3 serier i single, double juleriet spiller 6 serier sammenlagt.

Man kan tilmelde sig til 1 start, 2 starter eller 3 starter.

Pris: 1 start kr. 125,- 2 starter kr. 250,- og 3 starter kr. 350,-

Startgebyr:     Betales inden første start i VordingBowl, eller Mobilepay på mobil 76089 (Vordingborg Firma Sport), eller betales via faktura som laves ved tilmelding på vores hjemmeside.

Præmie: Alt efter antal tilmeldte deltagere, men normalt til 1. & 2. pladserne i hver række
Juledoubler præmier til nr. 1 og 2 samt 5, 10, 15 osv.

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding, lørdag den 23. november

Link i højre spalte 

Eventuelt på mail til formand@vfs.dk

Program:        I vil modtage program senest d. 25. november

Med Sportslig Hilsen

Ingolf Petersen, Bowlingudvalget

Vordingborg Firma Sport

Resultater Julestævne

Tilmelding Julestævne

1 start 30-11-2019
Tilmeldingen er overstået

2 starter 30-11-2019
Tilmeldingen er overstået

3 starter 30-11-2019
Tilmeldingen er overstået

Sted

VordingBowl
Næstvedvej 42
4760 Vordingborg
Ingolf Petersen
Bowling