Ordinær Generalforsamling 2018

Indbydelsen.pdf  

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 14. marts 2018 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00, Gammeldags oksesteg, dette kræver tilmelding på mail til: formand@vfs.dk senest 10/3-2018

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2018

Dagsorden:

1. Godkendelse af fremmødte medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Beretning fra bestyrelsen - pdf.fil

4. Forelæggelse af revideret regnskab - pdf.fil

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget for 2018 revideret og 2019

7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8

a. Kasserer

på valg John Juul (2 år)

På valg, men stopper

Ny Knud Erik Vinther

b. Bestyrelsesmedlem    

på valg Niels Andersen (2 år)     

På valg

Ny Torben Madstrøm

c. Bestyrelsessuppleant

på valg Kim Nielsen (1 år)

På valg

Genvalg

d. 1. Revisor

på valg Steen K. Jensen (1 år)

På valg

Genvalg

e. 2. Revisor

på valg Hilmer Ringer (1 år)

På valg

Genvalg

f. Revisorsuppleant

på valg Mette Goldbæk (1 år)

 På valg

Ny Kirsten Madstrøm

8. Eventuelt

Regnskab med kommentarer kan ses på vores hjemmeside www.vfs.dk

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

CVR: 29669198
Aktivitetshus

Vordingborg Firma Sport

Præstegaardsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf. 40 81 08 44
www.vfs.dk - formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Aktivitetshus