Generalforsamling 2017

Dagsorden ved Ordinær Generalforsamling - pdf.fil

I Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg

Onsdag 29. marts 2017 kl. 19:00

Spisning: kl. 18:00, Stegt Flæsk og persillesovs, dette kræver tilmelding på mail til: formand@vfs.dk senest 22/3-2017

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i restance til Vordingborg Firma Sport

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. marts 2017

Dagsorden:

1. Godkendelse af fremmødte medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Beretning fra bestyrelsen - Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab - Regnskab 2016

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget for 2017 og 2018 - Budget 2017 - Budget 2018

7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. § 8

a. Formand, på valg Ingolf Petersen (2 år) villig til valg

b. Bestyrelsesmedlem, på valg Lone Christiansen (2 år) villig til valg

c. Bestyrelsesmedlem, på valg Henrik W. Jørgensen (2år) villig til valg

d. Skydeudvalgsformand, på valg Kurt Kristiansen (2 år) villig til valg

e. Bestyrelsessuppleant, på valg Kim Nielsen (1 år) villig til valg

f. 1 Revisor, på valg Steen K. Jensen (1 år) villig til valg

g. 2 Revisor, på valg Hilmer Ringer (1 år) villig til valg

h. Revisorsuppleant, på valg Mette Goldbæk (1 år) villig til valg

8. Eventuelt

Formand: Ingolf Petersen, Vordingborg Firma Sport

 

CVR: 29669198
Aktivitetshus

Vordingborg Firma Sport

Præstegaardsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf. 40 81 08 44
www.vfs.dk - formand@vfs.dk

CVR: 29669198
Aktivitetshus