Årshjul for 2017

Årshjul for Vordingborg Firma Sports bestyrelse pdf.fil

Måned:

Dato-tid

Emner

Ansvarlig

Januar

25. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde med kontaktpersoner, Generalforsamling hvem er på valg/ønsker ikke valg til bestyrelsen, hvem ønsker at få IT udstyr, forevisning af årsregnskab for 2016

Formanden

Januar

28. kl. 13:00

Bowlingstævne som nedrykket 300 serie

Bowling

Februar

Ca. 1/2 & 1/3

Indkaldelse til generalforsamling, i nyhedsbrev februar og marts måned

Formanden

Februar

1. til 28.

Ansøgninger om brug af kommunens haller/lokaler

Formanden

Februar

25. kl. 13:00

Bowlingstævne som Ninetap

Bowling

Marts

15. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde, Generalforsamlingen, op føling på evt. valg og indsendte forslag, sommerens aktiviteter

Formanden

Marts

25. kl. 11:00

Bowlingstævne Bymesterskab 2017

Bowling

Marts

29. kl. 18:00

Spisning kl. 18:00 generalforsamling kl. 19:00 Beretning fra bestyrelsen. Valg af Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 Skydeudvalgsformand (alle 2 år)

1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle 1 år)

Formanden

April

5. kl. 18:00

Regionsmøde i Næstved

Formanden

April

20. kl. 18:00

Kåring af Danmarksmesterskaber fra 2016 i Stege

Formanden

April

22. & 23.

Formandsmøde i Nyborg

Formanden

Juni

21. kl. 18:00

Bike & Run, Ørslev

Bestyrelsen

Juni

??. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde – eventuelt nye Vinteraktiviteter

Formanden

August

??. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde kontaktpersoner – Vinteraktiviteter – nye tiltag

Formanden

Oktober

??. kl. 19:00

Bestyrelsesmøde, Mødedatoer + Generalforsamling for 2017, drøfte aktiviteter, kontingent m.m. for 2017

Formanden

November

8. kl. 18:00

Landsdelsmøde i Køge

Formanden

November

18. & 19.

Repræsentantskabsmøde Nyborg

Formanden

December

3. kl. 10:00

Julemærkemarchen i Vordingborg

Bestyrelsen

Mangler der noget så send besked til formand@vfs.dk eller mobil 4081 0844